Chirugiczne leczenie otyłości patologicznej

Chirurgia bariatryczna to różnego rodzaju zabiegi operacyjne prowadzące do upośledzenia wchłaniania pokarmu poprzez zmniejszenie objętości żołądka i zmianę drogi pokarmowej co w efekcie prowadzi do skutecznej utraty masy ciała i pozwala utrzymać zredukowaną masę w długim okresie czasu. Chirurgia bariatryczna zyskała w ostatnim czasie miano chirurgii metabolicznej, ponieważ prowadzi do ustępowania lub zapobiega rozwojowi chorób dodatkowych jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, zwyrodnienie stawów.

Kto może być operowany?

  • Wskaźnik BMI >40
  • Wskaźnik BMI >35 (jeśli towarzyszą temu powikłania otyłości czyli występują choroby dodatkowe związane z otyłością: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, bezdech senny)
  • Brak uzależnień od alkoholu, narkotyków i leków.
  • Brak poważnych chorób psychicznych (jeżeli chory leczy się z powodu depresji, wymagane jest ustalenie ze swoim psychiatrą konkretnego planu postępowania w okresie okołooperacyjnym)
  • Niepowodzenia dotychczasowych prób redukcji masy ciała

1. Ważne informacje przed przyjęciem do szpitala

2. KWALIFIKACJA

3. RODZAJE ZABIEGÓW

4. KTO MOŻE BYĆ OPEROWANY

5. REZULTATY

6. RYZYKO OPERACYJNE