Personel medyczny

 
 
 
Kierownik Kliniki, Koordynator Oddziału
dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. nadzw. UWM - specjalista  w zakresie chirurgii ogólnej 
 
 
Curriculum Vitae
 
 "Info page" UWM


Z-ca Koordynatora oddziału:
 
lek. med. Piotr Firkowski - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa: 
Alicja Kwaśniewska
 
Pracownicy:

lek. med. Paweł Lech - specjalista chirurgii ogólnej, asystent UWM

lek. med. Michał Zdrojewski - specjalista chirurgii ogólnej, asystent UWM


 W trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej:

lek. med. Przemysław Rymkiewicz, młodszy asystent UWM, 

lek. med. Sławomir Saluk,

lek. med. Anna Wojdyła

lek. med. Krzysztof Gajewski,

lek. med. Beata Zalewska

lek. med. Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz