Chirugiczne leczenie otyłości patologicznej

 

Otyłość jest pandemią XXI wieku!

Chirurgia bariatryczna to różnego rodzaju zabiegi operacyjne prowadzące do upośledzenia wchłaniania pokarmu poprzez zmniejszenie objętości żołądka lub zmianę drogi pokarmowej co w efekcie prowadzi do skutecznej utraty masy ciała i pozwala utrzymać zredukowaną masę w długim okresie czasu. Chirurgia bariatryczna zyskała w ostatnim czasie miano chirurgii metabolicznej, ponieważ prowadzi do ustępowania lub zapobiega rozwojowi chorób dodatkowych jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, zwyrodnienie stawów oraz wiele innych chorób będących powikłaniem otyłości.

Kto może być operowany?

  • Wskaźnik BMI >40 kg/m2
  • Wskaźnik BMI >35 kg/m2 (jeśli towarzyszą temu powikłania otyłości czyli występują choroby dodatkowe związane z otyłością: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, bezdech senny)
  • Liczy się najwyższe BMI osiągnięte w życiu!
  • Chory w wieku 18-65 lat. Możliwe są jednak zabiegi u chorych młodszych (nieletnich) oraz u chorych w wieku powyżej >65 lat po indywidualnej ocenie
  • Brak aktywnych uzależnień od alkoholu, narkotyków i leków.
  • Brak poważnych (nieleczonych!!) chorób psychicznych (jeżeli chory leczy się z powodu depresji, nerwicy lub innych wymagane jest ustalenie ze swoim psychiatrą konkretnego planu postępowania w okresie okołooperacyjnym)
  • Niepowodzenia dotychczasowych prób redukcji masy ciała

 

Aby uzyskać więcej informacji najedź na rozwijalne menu na górnym pasku 

CHIRURGIA BARIATRYCZNA

lub kliknij na wybrany dział poniżej: