Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej działa przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego Collegium Medicum UWM w Szpitalu miejskim w Olsztynie. Działalność Kliniki obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii bariatrycznej oraz jako jedna jedyna Klinika w Polsce zajmuje się chirurgią u osób w wieku podeszłym.

W Klinice wykonuje się najwięcej w Polsce operacji bariatrycznych (>500/rok)

Członkowie Koła mają możliwość szerokiego rozwoju naukowego. Od opracowywania przypadków klinicznych i uczestniczenia w konferencjach krajowych i międzynarodowych do bycia autorami i współautorami prac naukowych prowadzonych w Klinice. Nasi członkowie są laureatami wyróżnień i nagród za zaprezentowane prace na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Spotkania Koła odbywają się co 2-4 tygodnie. Mają one formę wykładów, które są prowadzone przez lekarzy z Kliniki oraz przez studentów przygotowujących się na wystąpienia na konferencjach. Spotkania odbywają się również w formie warsztatów, głównie z szycia chirurgicznego czy symulacji wysokiej wierności.

Członkowie mają możliwość uczestniczenia w operacjach planowych oraz dyżurach lekarzy i zabiegach ostro-dyżurowych. 

 

Opiekunem Koła jest dr n. med. Paweł Lech

Przewodniczącym Koła jest Piotr Kozera

Wiceprzewodniczącą jest Weronika Grochowska

Kontakt e-mail : sknchirurgiiogolnej@gmail.com

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy !


 

Działalność Koła w roku akademickim 2019/2020

Spotkanie integracyjne z nowymi członkami :

Spotkanie integracyjne Koła w formie Paintballu

Warsztaty z szycia chirurgicznego:

W dniu 23.01 odbyły się warsztaty z szycia chirurgicznego, w których nasi członkowie mogli poznać i udoskonalić podstawowe techniki szycia chirurgicznego na materiale sztucznym i naturalnym. Warsztaty były przeprowadzone przez dr Annę Harań

I warsztaty z szycia chirurgicznego

Tematy prac prezentowanych na konferencjach :

-        Przetoka jelitowo-skórna jako powikłanie chirurgii laparoskopowej

-        Zakrzepica żyły wrotnej PVT po rękawowej resekcji żołądka

-        Późne powikłania w bariatrii

Nagrody zdobyte na konferencjach :

-        Przetoka jelitowo-skórna jako powikłanie chirurgii laparoskopowej (III miejsce w sesji) – Powikłania i niepowodzenia w Chirurgii, Poznań

-        Zakrzepica żyły wrotnej PVT po rękawowej resekcji żołądka (III miejsce w sesji) – Powikłania i niepowodzenia w Chirurgii, Poznań

Członkinie naszego Koła biorące udział w I Ogólnopolskiej Konferencji „Powikłania i niepowodzenia w chirurgii” w Poznaniu

Ponadto odbyły się spotkania przygotowujące naszych członków do wystąpień na konferencjach, na których studenci zaprezentowali swoje tematy przed dr n. med. Pawłem Lechem oraz dr n. med. Natalią Dowgiałło-Wnukiewicz.

Działalność Koła w roku akademickim 2018/2019

Tematy prac prezentowych na konferencjach :

-        Elderly patient with AMI

-        26 year old woman with Dunbar syndrome

-        Emergency surgery in different age groups 

-        Operacyjne leczenie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową w porównaniu z operacją klasyczną u osób starszych

-        Laparoscopic treatment od Dunbar syndrome

-        Management and outcome of acute appendicitis in the elderly

Nagrody zdobyte na konferencjach :

  • Elderly patient with AMI – sesja Emergency Medicine – Konferencja Juvenes pro Medicina w Łodzi
  • 26 year old woman with Dunbar syndrome – sesja Surgery - Konferencja Juvenes pro Medicina w Łodzi

 

Publikacje z udziałem członków koła :

  • Surgical treatment of acute appendicitis in older patients.
  • Type 2 Diabetes Mellitus and Preoperative HbA1c Level Have no Consequence on Outcomes after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy-a Cohort Study.