Rezultaty chirurgicznego leczenia oty這軼i

U wi瘯szo軼i pacjentów po zabiegach chirurgicznego leczenia oty這軼i dochodzi do redukcji masy cia豉 o oko這 60-70% nadwagi w ci庵u pierwszych 9-12 miesi璚y. Po tym okresie obserwuje si stopniow stabilizacj wagi która powinna utrzymywa si przez nast瘼ne lata. Dopuszczalne s w tym czasie niewielkie wahania ci篹aru cia豉 (+/- 5kg). 

Oprócz efektu chudni璚ia chirurgiczne leczenie oty這軼i pozwala równie na znacz帷 popraw w przebiegu chorób zale積ych od oty這軼i takich jak: cukrzyca, nadci郾ienie t皻nicze, zmiany zwyrodnieniowe kr璕os逝pa, refluksowe zapalenie prze造ku, bezdech senny, wysi趾owe nietrzymanie moczu, zespó policystycznych jajników i wiele innych. W鈔ód naszych pacjentów obserwujemy 65% szans na ca趾owit remisj cukrzycy (czyli prawid這wy poziom cukry we krwi bez konieczno軼i przyjmowania leków).

I w ko鎍u redukcja wagi cia豉 w sposób znacz帷y poprawia jako嗆 篡cia. Wielu z naszych pacjentów podkre郵a 瞠 po zabiegu mog wreszcie wykonywa czynno軼i by mo瞠 trywialne dla osób zdrowych ale dla nich samych dot康 prawie niedost瘼nych: dzie bez zadyszki , jazda rowerem, zabawa z dzie熤i, wyj軼ie na pla輳, sprawne wsiadanie i wysiadanie z samochodu, k徙iele w wannie, zakupy w zwyk造ch sklepach odzie穎wych ….. ta lista jest naprawd d逝ga.

Medyczne korzy軼i chirurgicznego leczenia oty這軼i.


1. Wysokie ci郾ienie krwi: u prawie 70% pacjentów cierpi帷ych na nadci郾ienie t皻nicze wymagaj帷e przyjmowania leków po oko這 2-3 miesi帷ach od zabiegu bariatrycznego dochodzi do normalizacji ci郾ienia krwi i mo積a zaprzesta leczenia. U pozosta造ch chorych wymagane dawki leków w regu造 ulegaj redukcji. Im krótszy czas trwania nadci郾ienia tym wi瘯sza jest szansa na ca趾owit remisj choroby.

2. Wysoki poziom cholesterolu: u ponad 75% pacjentów po operacji w ci庵u 3 miesi璚y nast瘼uj normalizacja poziomu cholesterolu we krwi.

3. Cukrzyca: u ponad 90% pacjentów z cukrzyc typu II zabieg operacyjny w ci庵u kilku tygodni prowadzi do ca趾owitej remisji choroby. Normalizuje si poziom glukozy we krwi i mo積a odstawi leczenie - oczywi軼ie zawsze w porozumieniu z lekarzem lecz帷ym. Chirurgia bariatryczna to jedyny obecnie sposób aby na trwale wyleczy cukrzyc. Niestety u oko這 30% chorych (szczególnie u tych u których choroba trwa豉 ponad 10 lat) objawy cukrzycy mog nawróci po kilku latach, dlatego te niezb璠ne s okresowe kontrole.

4. Choroby serca: chocia nie mo瞠my z czystym sumieniem stwierdzi 瞠 po operacji  nast徙i poprawa pracy serca to z ca陰 pewno軼i mo瞠my za鈍iadczy 瞠 poprzez normalizacj ci郾ienia t皻niczego, spadek poziomu cholesterolu we krwi oraz redukcj b康 ca趾owit remisj cukrzycy znacz帷o spadnie ryzyko przysz造ch powik豉 ze strony uk豉du kr捫enia a ryzyko 鄉ierci sercowo-naczyniowej zmniejszy si o co najmniej 90%.

5. Astma: spodziewamy si 瞠 po leczeniu operacyjnym spadnie ilo嗆 i zmniejszy si nasilenie napadów astmatycznych. U tych chorych u których astma wspó赧stnieje z refluksem 穎陰dkowo-prze造kowym najwi瘯sze korzy軼i spodziewane s po operacjach wy陰czenia 穎陰dkowego.

6. Niewydolno嗆 oddechowa: poprawa tolerancji wysi趾u fizycznego zwykle nast瘼uje w pierwszych miesi帷ach od operacji. Cz瘰to pacjenci dotychczas z trudno軼i wychodz帷y z domu mog zacz望 normalnie funkcjonowa, a nawet uprawia sport. 

7. Bezdech nocny: spadek wagi cia豉 po operacji bariatrycznej szybko prowadzi do ust徙ienia objawów bezdechu nocnego. Wi瘯szo嗆 z cierpi帷ych na bezdech nocny po roku ca趾owicie pozbywa si dotychczasowych objawów i przestaje chrapa (ku zadowoleniu wspó軛a鹵onków).

8. Wysi趾owe nietrzymanie moczu: wi瘯szo嗆 problemów zwi您anych z nietrzymaniem moczu przemija po skutecznej redukcji wagi, a pacjenci odzyskuj pe軟 kontrol nad swym p璚herzem moczowym. U tych chorych u których nadal utrzymuj si dolegliwo軼i mo磧iwa jest w przysz這軼i korekta chirurgiczna ze zdecydowanie wi瘯szymi szansami na powodzenie ni przez spadkiem wagi.

9. Kamica p璚herzyka ó販iowego: obecno嗆 objawowej kamicy p璚herzyka ó販iowego wymaga jego usuni璚ia podczas operacji bariatrycznej. W okresie spadku wagi cia豉 wzrasta ryzyko powstania kamieni ó販iowych i niekiedy mo瞠 doj嗆 do konieczno軼i operacji wyci璚ia p璚herzyka ó販iowego w pó幡iejszym czasie.

10. Choroby zwyrodnieniowe uk豉du kostno-stawowego: pacjenci zwykle odczuwaj zmniejszenie dolegliwo軼i bólowych ze strony uk豉du kostno-stawowego ju po utracie pierwszych 12-15 kilogramów wagi cia豉 (po 4-6 tygodniach). Dalszy spadek wagi znacz帷o poprawia funkcjonowanie uk豉du kostno-stawowego i zmniejsza dolegliwo軼i.

Podsumowanie

 

Migrena       57% remisji
Depresja     55% remisji
Bezdech nocny    74-98% remisji
Hipercholesterolemia   63% remisji
Astma   82% poprawy
St逝szczenie w徠roby   90% poprawy
Choroby serca   82% redukcji ryzyka
Nadci郾ienie t皻nicze   66-90% remisji
Zespó metaboliczny   80% remisji
Cukrzyca typu II   83% remisji
Nietrzymanie moczu   44-88% remisji
Zespó policystycznych jajników   79% remisji
Zmiany zwyrodnieniowe stawów   41-76% remisji
Niewydolno嗆 篡lna    95% remisji
Jako嗆 篡cia   poprawa u 95% pacjentów
妃iertelno嗆   30-40% redukcji 鄉iertelno軼i w okresie 10 letnim